Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών που λαμβάνουμε από χρήστες του Ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή και τη βελτίωση του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου, της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της σχετικής Αρχής. Δεν θα μεταφέρουμε τα στοιχεία σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου [“ΕΟΧ”] εκτός εάν είστε χρήστης που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρει τα στοιχεία σας για να παραδώσει τα προϊόντα σας, να διεκπεραιώσει την πληρωμή / επιστροφές χρημάτων ή να σας στείλει διαφημιστικά πληροφορίες στις οποίες έχετε εγγραφεί.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τις απαιτήσεις του ελληνικού Νόμου, του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [«Γ.Κ.Π.Δ»] και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Για τους σκοπούς του Γ.Κ.Π.Δ , θεωρούμε ότι είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσαμε για εσάς.

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Κ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει την έδρα της στην Ελλάδα [Φωτοπούλου 14, Σκαραμαγκάς, 12461, Αττική] με Γενικό Εμπορικό Μητρώο[GEMI.]: 136468108000 και αριθμός ΦΠΑ: 997469280, ενεργεί από το 2015. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ [GDPR] και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας Αρχής. Για τους σκοπούς του GDPR, θεωρείται ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” για τυχόν προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή διαφορετικά λαμβάνουμε για εσάς.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε ή εάν παραβιάσετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Η απόφασή σας να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως εθελοντική και, με αυτόν τον τρόπο, μας παρέχετε συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχετε αποκαλύψει. Οι συγκεκριμένες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορείτε να μας παρέχετε, θα μπορούσαν εύλογα να χρησιμοποιηθούν από εμάς, όπως επιτρέπεται από και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, για:

 • Χρήση του ιστότοπου για τη διαχείριση και την παράδοση μιας παραγγελίας ή ως απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα
 • Αποστολή διαφημιστικών ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας και για το ιστότοπο
 • Κοινοποίηση δεδομένων με συνεργάτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και εταιρείες έρευνας αγοράς για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσης σχετικά με τον ιστότοπο για λογαριασμό μας.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ενημερώσεων και email, εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσφορές, και διαφημίσεις.
 • Υποστήριξη οποιουδήποτε άλλου επιδιωκόμενου σκοπού που δηλώνεται κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών σας, με την επιφύλαξη τυχόν προτιμήσεων που ενδεχομένως έχετε υποδείξει
 • Αποτρέψτε δόλιες συναλλαγές και κλοπή και συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία, κυβερνητικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή προστατεύστε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια μας ή άλλων.

Συμμετέχοντας στις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε και συναινείτε σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας σε αυτές τις περιορισμένες περιστάσεις και για τους σκοπούς που περιγράφονται. Το GDPR καθορίζει ένα σύνολο κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται «ευαίσθητα» και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους Ελεγκτές Δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος και οποιεσδήποτε υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από αυτόν τον Ιστότοπο, δεν συλλέγουν ή επεξεργάζονται εν γνώσει τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Όταν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, την επαλήθευση της πιστωτικής σας κάρτας, την παραγγελία, την παράδοση ή την επιστροφή μιας αγοράς, συναινείτε στη συλλογή αυτών των προσωπικών πληροφοριών και τη χρήση τους μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο. Εάν ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία για δευτερεύοντα λόγο, όπως το μάρκετινγκ, είτε θα σας ζητήσουμε απευθείας τη ρητή συγκατάθεσή σας, είτε θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πείτε όχι.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Λόγος:
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα επειδή πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε και για ποιο λόγο ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που αφήσετε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες των ακολούθων μας. Δε συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τα δεδομένα του προφίλ σας στην πλατφόρμα μας, αλλά μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε από το αναγνωριστικό που έχετε στα κοινωνικά μέσα.

Δεδομένα τοποθεσίας:
Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Χώρα, Γεωγραφικό μήκος, Γεωγραφικό πλάτος.

Λόγος:
Xρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για την παράδοση της παραγγελίας σας. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες δημιουργούνται αυτόματα ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση παράδοσης σε άλλα συνδεδεμένα συστήματα όπως ή εφαρμογή διανομής μέσω της οποίας προβάλλεται η διεύθυνση στους διανομείς μας.

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα):
Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις παράδοσης

Λόγος:
Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά δεδομένα σας, τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για τις υπηρεσίες μας. Χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ. Μαζί με το όνομά σας, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα σας.

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης:
Αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο [διεύθυνση IP]

Λόγος:
 Σε κάθε πρόσβαση αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται από εμάς για τεχνικούς λόγους. Χρησιμοποιούμε επίσης μέρος αυτών των πληροφοριών για την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και την αποφυγή ζημιών.

Πληροφορίες παραγγελίας:
Ιστορικό παραγγελιών, επιλεγμένα καταστήματα, τιμολόγια, αναγνωριστικό παραγγελίας, σχόλια σχετικά με παραγγελίες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, διεύθυνση παράδοσης και επιτυχείς παραγγελίες.

Λόγος:
Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια παραγγελία, αυτές οι πληροφορίες θα προστεθούν στο προφίλ σας. Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες στο προφίλ σας ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες θα σας δώσουν μια γενική εικόνα των επιλογών σας και των προηγούμενων παραγγελιών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, θα καταστήσουμε ανώνυμες τις πληροφορίες αυτές όταν ζητήσετε διαγραφή ή όταν το προφίλ σας γίνει ανενεργό για να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε σε ανώνυμη μορφή και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα επικοινωνίας:
Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό συσκευής

Λόγος:
Εάν θέλετε να λάβετε ενημερωτική επικοινωνία ή ειδοποιήσεις, χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες. Θεωρούμε πιο φιλικό να σας απευθυνθούμε με το όνομά σας. Αυτή η κατηγορία προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται επίσης για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που για παράδειγμα ένα προϊόν δεν μπορεί να σας παραδοθεί και θέλουμε να σας προσφέρουμε εναλλακτική λύση.

Στοιχεία πληρωμής:
Τρόπος πληρωμής, ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες πιστωτικής κάρτας

Λόγος:
Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των πληρωμών σας και να τις αντιστοιχίσουμε στις παραγγελίες που έχετε καταχωρίσει.

Πληροφορίες αποστολής:
Όνομα, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό παραγγελίας

Λόγος:
Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, παρέχουμε στους διανομείς και τα συνεργαζόμενα εστιατόρια μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προετοιμάσουν και να σας παραδώσουν την παραγγελία.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Σε γενικές γραμμές, οι τρίτοι πάροχοι που χρησιμοποιούμε, από εμάς θα συλλέγουν, θα χρησιμοποιούν και θα αποκαλύπτουν τα στοιχεία σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να τους επιτρέψουν να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που μας παρέχουν. Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων, όπως πύλες πληρωμών και άλλοι επεξεργαστές συναλλαγών πληρωμής, έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να τους παρέχουμε για τις συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά σας. Για αυτούς τους παρόχους, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία από αυτούς τους παρόχους. Συγκεκριμένα, να θυμάστε ότι ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να βρίσκονται ή να διαθέτουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διαφορετική δικαιοδοσία από εσάς ή εμάς. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε σε μια συναλλαγή που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τρίτου παρόχου υπηρεσιών, τότε οι πληροφορίες σας ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους της δικαιοδοσίας στις οποίες βρίσκεται αυτός ο πάροχος υπηρεσιών ή οι εγκαταστάσεις τους.Μόλις φύγετε από το κατάστημά μας ιστότοπος ή ανακατευθύνεστε σε ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτου μέρους, δεν διέπεται πλέον από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του ιστότοπού μας.

Σύνδεσμοι: Όταν κάνετε κλικ σε συνδέσμους στο κατάστημά μας, ενδέχεται να σας απομακρύνουν από τον ιστότοπό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων και σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

4. COOKIES

Τα cookie είναι αρχεία με μικρό αριθμό δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε «cookie» για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookie ή να δείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε cookie, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όταν περιηγείστε στο κατάστημά μας, λαμβάνουμε επίσης αυτόματα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου [IP] του υπολογιστή σας, προκειμένου να μας παρέχετε πληροφορίες που μας βοηθούν να μάθουμε για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα. Για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν, θα χρησιμοποιηθούν κατά λάθος, θα έχουν πρόσβαση, θα αποκαλυφθεί, θα τροποποιηθεί ή θα καταστραφεί. Όπου συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες [όπως δεδομένα πιστωτικών καρτών], αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και μεταδίδονται σε εμάς με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να το επαληθεύσετε αναζητώντας ένα εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή διευθύνσεων και αναζητώντας το “https” στην αρχή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας. Ενώ χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών που μεταδίδονται στο διαδίκτυο, προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας εκτός σύνδεσης. Μόνο οι εργαζόμενοι που χρειάζονται τις πληροφορίες για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία [για παράδειγμα, χρέωση ή εξυπηρέτηση πελατών] έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Οι υπολογιστές / διακομιστές στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει αποσκοπούν στη διασφάλιση του απορρήτου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση. Όπου ενδείκνυται, προσπαθούμε να παρέχουμε την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, από τον υπολογιστή σας στον διακομιστή μας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό κρυπτογράφησης SSL [Secure Sockets Layer]. Ωστόσο, λόγω της εγγενούς ανοιχτής φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται θα είναι ασφαλή, καθώς καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η χρήση αυτού του ιστότοπου δείχνει την υπόθεσή σας για αυτόν τον κίνδυνο.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ενημερώσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει είτε θέτοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων , έχετε ποικίλα δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην Bridge Coffee Roasters χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτά περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας να ζητήσετε από την Bridge Coffee Roasters:

 • Nα σας επιβεβαιώσει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς και για ποιους σκοπούς.
 • Nα αλλάζετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να διορθώνετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Να σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να το μεταφέρετε κάπου αλλού.
 • Να σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Να διαγράψει εντελώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και να επιβεβαιώνει ότι το έπραξε (μπορεί ωστόσο να υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να το πράξουμε).
 • Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική επικοινωνία από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε συναρπαστικές προσφορές.
 • Να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένων σε άλλoν Οργανισμό.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Αν δεν απαντήσουμε στο αίτημά σας ή δεν σας παρέχουμε έναν έγκυρο λόγο για τον οποίο δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας , έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υποβολή καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω ταχυδρομείου [Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα] , μέσω email [contact@dpa.gr] ή τηλεφωνικά [+30-210 6475600].

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν θα διατηρήσουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο. Ακολουθούμε μια πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, η οποία καθορίζει πόσο καιρό διατηρούμε συγκεκριμένους τύπους προσωπικών πληροφοριών. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν έχουμε δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους ή η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από το Νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ . Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου [ΕΟΧ] εκτός εάν είστε χρήστης εκτός ΕΟΧ, οπότε ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν τα στοιχεία σας για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, να διεκπεραιώσουμε την πληρωμή / επιστροφές ή να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες , στις οποίες έχετε εγγραφεί. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, όταν λαμβάνει χώρα από μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

9. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

To άρθρο 6 [1] a του Γ.Κ.Π.Δ χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα βάσει του άρθρου 6 [1] b του Γ.Κ.Π.Δ. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 [1] c του Γ.Κ.Π.Δ.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υποχρεωτική ή συμβατική απαίτηση. Απαιτούμενη απαίτηση για σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. Πιθανές συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων αυτών.

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο [π.χ. φορολογική νομοθεσία] ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές προβλέψεις [π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο]. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια ότι η σύμβαση με εσάς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψη αποφάσεων
Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτόματης λήψεις αποφάσεων ή καταρτισμού προφίλ.

NPS
Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Το εποικοδομητικό σας σχόλιο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ως εκ τούτου, θα σας στείλουμε περιστασιακά δημοσκοπήσεις και θα σας ζητήσουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Αν δε θέλετε να λαμβάνετε δημοσκοπήσεις χρηστών, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Σε οποιοδήποτε αίτημα δημοσκόπησης μπορείτε να κάνετε κλικ στο "unsubscribe" που υπάρχει στο τέλος του μηνύματος και δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ξανά.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφόρων επικοινωνιών από εμάς επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα θέλατε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε καταγγελία, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση callcenter@bridgecoffeeroasters.com. Θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε όλα τα παράπονα εντός ενός μηνός. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε ένα παράπονο εντός ενός μηνός, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της καθυστέρησης, καθώς και μια ένδειξη για το πότε αναμένουμε να επιλύσουμε το παράπονο.

Αντιμετωπίζουμε σοβαρά όλα τα παράπονα για παραβίαση των νόμων περί απορρήτου. H Bridge Coffee Roasters θα ερευνήσει το παράπονό σας και θα σας απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.